MẪU BIỆT THỰ


1. SONG LẬP HOME 1
 - Khuôn viên đất : 300 - 450 m2
- Tổng diện tích biệt thự : 210 m2
- Số Phòng ngủ : 2
2. SONG LẬP HOME 2
 - Khuôn viên đất : 300 - 400 m2
- Tổng diện tích biệt thự :   225.55 m2
- Số phòng ngủ : 33. ĐƠN LẬP HOME 3
- Khuôn viên đất : 330 - 500 m2
- Tổng diện tích biệt thự : 319 m2
- Số phòng ngủ : 4

4. ĐƠN LẬP HOME 4
- Khuôn viên đất : 350 - 650 m2
- Tổng diện tích biệt thự : 370 m2
- Số phòng ngủ : 5